Jungfrulinmott
Pempelia palumbella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Jungfrulinmott Pempelia palumbella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Pempelia palumbella (Denis & Schiffermüller, 1775). Jungfrulinmott förekommer allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 22-27 mm. Larven lever från augusti till maj i vävrör på ljung, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer