Halvögongräsminerarmal
Elachista subocellea (Stephens, 1834)

Halvögongräsminerarmal Elachista subocellea T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Elachista subocellea (Stephens, 1834). Halvögongräsminerarmal förekommer sällsynt på Öl, Go och i Up. Vingbredd 8-10 mm. Larven minerar i lundskafting.

Mediafiler på webben
Läs mer