Vitbandat glansfly
Deltote deceptoria (Scopoli, 1763)

Vitbandat glansfly Deltote deceptoria T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Deltote deceptoria (Scopoli, 1763). Vitbandat glansfly förekommer sällsynt från Sk till Go. Vingbredd 22-25 mm. Larven lever på timotej, förpuppning i en kokong i anslutning till näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer