Brunröd fältmätare
Xanthorhoe spadicearia (Denis & Schiffermüller, 1775)

Brunröd fältmätare Xanthorhoe spadicearia T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Xanthorhoe spadicearia (Denis & Schiffermüller, 1775). Brunröd fältmätare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 20-23 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i ett tunt spinn på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer