Humlelik dagsvärmare
Hemaris fuciformis (Linnaeus, 1758)

Humledagsvärmare Hemaris fuciformis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Hemaris fuciformis (Linnaeus, 1758). Humledagsvärmare förekommer tämligen allmänt från Sk till Vb. Vingbredd 37-48 mm. Larven lever på kaprifol, vädd, try och snöbär, förpuppning på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer