Kardborrsfly
Gortyna flavago (Denis & Schiffermüller, 1775)

Kardborrsfly Gortyna flavago T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Gortyna.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Gortyna flavago (Denis & Schiffermüller, 1775). Kardborrsfly förekommer tämligen sällsynt från Sk till Me. Vingbredd 34-41 mm. Larven lever i stjälk och rötter på främst flockblomstriga växter, förpuppning i stjälken.

Mediafiler på webben
Läs mer