Rosenvinge
Miltochrista miniata (Forster, 1771)

Rosenvinge Miltochrista miniata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Miltochrista.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Miltochrista miniata (Forster, 1771). Rosenvinge förekommer sällsynt från Sk till Vr. Vingbredd 25-27 mm. Larven lever på lavar, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer