Snedstreckat mottfly
Schrankia costaestrigalis (Stephens, 1834)

Snedstreckat mottfly Schrankia costaestrigalis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Schrankia costaestrigalis (Stephens, 1834), hane. Snedstreckat mottfly förekommer sällsynt från Sk till Gä. Vingbredd 18-21 mm. Larven lever på torra blad av diverse örter, förpuppning mellan blad på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer