Odörtblomvecklare
Aethes beatricella (Walsingham, 1898)

Odörtblomvecklare Aethes beatricella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Aethes beatricella (Walsingham, 1898). Odörtblomvecklare förekommer sällsynt från Sk till Vg. Vingbredd 14-17 mm. Larven lever september till april i stjälken av odört, förpuppning i stjälken.

Mediafiler på webben
Läs mer