Föränderligt jordfly
Diarsia mendica (Fabricius, 1775)

Föränderligt jordfly Diarsia mendica T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Diarsia mendica (Fabricius, 1775). Föränderligt jordfly förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 28-39 mm. Larven lever på diverse lövträd, buskar och örter, förpuppning i en kokong i marken. Synonym Noctua festiva Denis & Schiffermüller, 1775

Mediafiler på webben
Läs mer