Grönbrunt klippfly
Polymixis polymita (Linnaeus, 1761)

Grönbrunt klippfly Polymixis polymita T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Polymixis polymita (Linnaeus, 1761). Grönbrunt klippfly förekommer tämligen sällsynt från Sk till Hs. Vingbredd 39-46 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer