Aspraspmal
Wockia asperipunctella (Bruand, 1851)

Aspraspmal Wockia asperipunctella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

(Endast en art i släkte Wockia.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
prep MC 2427Wockia asperipunctella (Bruand, 1851). Aspraspmal förekommer sällsynt från Sk till Vr. Vingbredd 17-18 mm. Larven lever i juli augusti på blad av asp, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer