Mellanmätare
Phibalapteryx virgata (Hufnagel, 1767)

Mellanmätare Phibalapteryx virgata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Phibalapteryx.)
Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Phibalapteryx virgata (Hufnagel, 1767). Mellanmätare förekommer tämligen allmänt från Sk till Gä. Vingbredd 17-23 mm. Larven lever på timjan och måra, förpuppning i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer