Sommarfruktvecklare
Adoxophyes orana (Fischer von Röslerstam, 1834)

Sommarfruktvecklare Adoxophyes orana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Adoxophyes.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(prep 10535)Adoxophyes orana (Fischer von Röslerstam, 1834). Sommarfruktvecklare förekommer tämligen allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 15-22 mm. Larven lever i maj till juni i sammanspunna blad och på fruktskal av äpple, samt en mängd olika träd, buskar och örter, förpuppning i näringsväxten. Synonym Tortrix reticulana Hübner, 1814

Mediafiler på webben
Läs mer