Lindmätare
Erannis defoliaria (Clerck, 1759)

Lindmätare Erannis defoliaria T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Erannis.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Erannis defoliaria (Clerck, 1759). Lindmätare förekommer allmänt från Sk till Vb. Vingbredd 35-41 mm honan med starkt reducerade vingar. Larven lever på diverse lövträd och buskar, förpuppning i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer