Spetsig prästkragerotvecklare
Dichrorampha acuminatana (Lienig & Zeller, 1846)

Spetsig prästkragerotvecklare Dichrorampha acuminatana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Dichrorampha acuminatana (Lienig & Zeller, 1846). Spetsig prästkragerotvecklare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Vb. Vingbredd 10-15 mm. Larven lever från september till april i roten av prästkrage, förpuppning i en kokong i näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer