Nemophora Hoffmannsegg, 1798

Lövskogsantennmal Nemophora degeerella; (prep. 10075) Nemophora degeerella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Det finns inga trivialnamn i vår databas.

Klassificering


Nyckel

1 Framvingar enfärgade metallica
- Framvingar med tvärband 2
2 Framvingarna med gula tvärband 4
- Framvingarna med mörka eller otydliga tvärband 3
3 Framvingar med ett svart streck vid basen minimella
- Framvingar saknar svart streck vid basen cupriacella
4 Tvärbandet med tydlig inskränkning vid framkanten belella
- Tvärbandet ej inskränkt vid framkanten 5
5 Tvärbandet vinkligt utåtböjt vid framkanten amatella
- Tvärbandet utan vinkel vid framkanten degeerella

Underliggande taxa

Maximalt fem nivåer visas. Lägre nivåer nås via länkarna för respektive taxon. Visa/dölj underliggande taxa genom att klicka på plus/minus.


Mediafiler på webben
Läs mer