Brunbandat sälgfly
Orthosia opima (Hübner, 1809)

Brunbandat sälgfly Orthosia opima T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Orthosia opima (Hübner, 1809). Brunbandat sälgfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 34-39 mm. Larven lever på diverse lövträd och örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer