Lingonbrokvecklare
Stictea mygindiana (Denis & Schiffermüller, 1775)

Lingonbrokvecklare Stictea mygindiana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Stictea.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(prep 10559)Stictea mygindiana (Denis & Schiffermüller, 1775). Lingonbrokvecklare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 15-20 mm. Larven lever i april maj i sammanspunna skottspetsar på lingon, mjölon och pors, förpuppning i näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer