Humleblomsterfjädermott
Geina didactyla (Linnaeus, 1758)

Humleblomsterfjädermott Geina didactyla T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Geina.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(prep 8649)Geina didactyla (Linnaeus, 1758). Humleblomsterfjädermott förekommer tämligen allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 17-23 mm. Larven lever i maj juni i knoppar och blommor av humleblomster, förpuppning i näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer