Svartkragad aldvärgmal
Stigmella alnetella (Stainton, 1856)

Svartkragad aldvärgmal Stigmella alnetella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Stigmella alnetella (Stainton, 1856). Svartkragad aldvärgmal.

Beskrivning

Vingbredd 4-5 mm. Huvudhår ockragula, krage mörkt gråbrun, ögonlock vita eller gulvita med en mörk kant. Antenner gråbruna, drygt halva framvingelängden. Framvingarna glattfjälliga med mörk bronsglans och ett silvervitt tvärband. Bakvingar brungrå.

Biologi

Habitat

Finns på fuktiga marker där det växer al.

Associationer

Näringsväxt: Alnus.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen men kommer även till ljus.

Livscykel

Flyger i juni-juli. Larven är mörkgul med grön tarm men saknar en grå fläck på första mellankroppssegmentet. Den gör en gångmina med exkrementerna i en mittlinje. Kokongen är ljusbrun.

Utbredning

Förekommer från Skåne till Uppland, huvudsakligen i östra delen av landet men saknas på Gotland. I övriga norden finns den i östra Danmark, sällsynt i södra Norge och södra Finland. Mina av Svartkragad aldvärgmal Stigmella alnetella i alblad.

Mediafiler på webben
Läs mer