Småprickig blåbärsvårvecklare
Acleris lipsiana (Denis & Schiffermüller, 1775)

Småprickig blåbärsvårvecklare Acleris lipsiana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Acleris lipsiana (Denis & Schiffermüller, 1775). Småprickig blåbärsvårvecklare förekommer allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 17-24 mm. Larven lever i juni juli mellan till ett rör hopspunna blad av pors, blåbär, odon, lingon m. fl. , förpuppning i hopspunna blad.

Mediafiler på webben
Läs mer