Spireabrokvecklare
Celypha siderana (Treitschke, 1835)

Spireabrokvecklare Celypha siderana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Celypha siderana (Treitschke, 1835). Spireabrokvecklare förekommer tämligen allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 14-16 mm. Larven lever i maj juni i hopvecklade blad av spirea, förpuppning i näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer