Rödtonad fältmätare
Hydriomena ruberata (Freyer, 1831)

Rödtonad fältmätare Hydriomena ruberata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Hydriomena ruberata (Freyer, 1831). Rödtonad fältmätare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 28-32 mm. Larven lever på sälg, förpuppning på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer