Trepunktgräsminerarmal
Elachista triatomea (Haworth, 1828)

Trepunktgräsminerarmal Elachista triatomea T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Elachista triatomea (Haworth, 1828). Trepunktgräsminerarmal förekommer tämligen allmänt från Sk till Hs. Vingbredd 8-9 mm. Larven minerar i bl. a. fårsvingel.

Mediafiler på webben
Läs mer