Eksikelvecklare
Ancylis mitterbacheriana (Denis & Schiffermüller, 1775)

Eksikelvecklare Ancylis mitterbacheriana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Ancylis mitterbacheriana (Denis & Schiffermüller, 1775). Eksikelvecklare förekommer allmänt från Sk till Gä. Vingbredd 13-17 mm. Larven lever i augusti september i ett hopböjt blad av ek eller bok, förpuppning i en kokong i ett nedfallet blad av näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer