Backsiljeplattmal
Agonopterix parilella (Treitschke, 1835)

Backsiljeplattmal Agonopterix parilella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Agonopterix parilella (Treitschke, 1835). Backsiljeplattmal förekommer tämligen sällsynt i Sk och på Öl. Vingbredd 13-17 mm. Larven lever i sammanspunna bladrör och blommor av backsilja.

Mediafiler på webben
Läs mer