Dimmigt ängsmott
Udea nebulalis (Hübner, 1796)

Dimmigt ängsmott Udea nebulalis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Udea nebulalis (Hübner, 1796). Dimmigt ängsmott förekommer sällsynt från Up till To. Vingbredd 18-25 mm. Larven lever i april maj i ett spinn mellan blad på bl. a. blåklocka, förpuppning på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer