Fjällsprötad grönglanssäckmal
Coleophora deauratella Lienig & Zeller, 1846

Fjällsprötad grönglanssäckmal Coleophora deauratella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Coleophora deauratella Lienig & Zeller, 1846. Fjällsprötad grönglanssäckmal förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 11-13 mm. Larven lever i en rörsäck på rödklöver.

Mediafiler på webben
Läs mer