Askbredvecklare
Pseudargyrotoza conwagana (Fabricius, 1775)

Askbredvecklare Pseudargyrotoza conwagana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Pseudargyrotoza.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(prep 10517)Pseudargyrotoza conwagana (Fabricius, 1775). Askbredvecklare förekommer tämligen allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 18-24 mm. Larven i september oktober i frukterna på ask, syren, liguster och berberis, förpuppning i en vit kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer