Björksäckspinnare
Proutia rotunda Suomalainen, 1990

Björksäckspinnare Proutia rotunda T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Proutia rotunda Suomalainen, 1990. Björksäckspinnare.

Beskrivning

Vingbredd hos hanen 12-15 mm. Huvudhår mörkgrå. Antenner kamtandade, cirka hälften av framvingelängden. Framvingarna brungrå. Bakvingar ljusgrå. Honan är vinglös. Den har en kroppslängd på 3-5 mm. Huvud grått, bakkropp brunröd med vit analull. Antenner cirka en sjättedel av kroppslängden.

Biologi

Habitat

Finns huvudsakligen i lövskogsmiljöer.

Associationer

Värdväxter: Lavar, alger.

Beteende

Honan avlägsnar sig sällan från larvsäcken. Hanen flyger sent på natten och i gryningen.

Livscykel

Flyger i juni-juli. Den säckbärande larven lever huvudsakligen på lavar och alger. Säckens längd 8-10 mm, gråaktig och klädd med lavbitar, grenstycken och grässtrån. Den har en ettårig utveckling.

Utbredning

Påträffas allmänt från Skåne till Gästrikland. I övriga Norden finns den i Danmark och Finland men saknas i Norge. (prep. MC 195)

Mediafiler på webben
Läs mer