Helfläckat vickerfly
Lygephila pastinum (Treitschke, 1826)

Helfläckat vickerfly Lygephila pastinum T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Lygephila pastinum (Treitschke, 1826). Helfläckat vickerfly förekommer allmänt från Sk till Ån. Vingbredd 35-42 mm. Larven lever på vicker, förpuppning i en tunn spånad på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer