Sjöflickslända
Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840)

Sjöflickslända - Enallagma cyathigerum T2 Göran Liljeberg

Texter: Erland Dannelid, Göran Sahlén CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Enallagma.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 

Liknande taxa

Coenagrion-arter, men kan skiljas från dem på följande karaktärer: Bara en svart suturlinje längs sidan av mellankroppen (två hos Coenagrion) (gäller båda könen. Den svarta teckningen på ovansidan av andra bakkroppssegmentet är rundad (ser ut som en liten kopp eller svamp), aldrig kluven eller uppdelad med sidostreck (gäller hanar, honor har i stället en "torpedliknande" teckning här). Arten kan möjligen också förväxlas med flodflickslända. Kustflicksländornas honor har liknande tagg på bakkroppsspetsens undersida, men där är taggen betydligt mindre.

Beskrivning

Bakkropp 24-28 mm, bakvinge 18-21 mm. Hanen är blå- och svartrandig på bakkroppen (liknar Coenagrion-arterna). Honan har en kraftig bakåtriktad tagg på bakkroppsspetsens undersida.

Biologi

Habitat

Kan förekomma vid nästan alla tänkbara vattenmiljöer (även vid brackvatten), ofta i mycket stort antal.

Utbredning

Sjöflicksländan förekommer över hela landet, utom i de allra nordligaste fjälltrakterna. Den är en av Sveriges absolut vanligaste flicksländor. Flygtid. Huvudsakligen från juni till augusti (börjar flyga något senare än Coenagrion).

Mediafiler på webben
Läs mer