Vitbandad björkfältmätare
Rheumaptera hastata (Linnaeus, 1758)

Vitbandad björkfältmätare Rheumaptera hastata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Rheumaptera hastata (Linnaeus, 1758). Vitbandad björkfältmätare förekommer tämligen sällsynt från Sk till To. Vingbredd 27-32 mm. Larven lever på björk, odon och pors, förpuppning mellan blad på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer