Spetssävmott
Donacaula mucronella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Spetssävmott Donacaula mucronella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Donacaula mucronella (Denis & Schiffermüller, 1775). Spetssävmott förekommer tämligen allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 22-31 mm. Larven lever från september till maj i stjälken av starr, vass, mannagräs m. fl. , förpuppning i stjälken.

Mediafiler på webben
Läs mer