Saltmållesmåstävmal
Scrobipalpa nitentella (Fuchs, 1902)

Saltmållesmåstävmal Scrobipalpa nitentella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Scrobipalpa nitentella (Fuchs, 1902). Saltmållesmåstävmal förekommer tämligen allmänt från Sk till Up. Vingbredd 12-14 mm. Larven lever i vävrör av främst strandmålla, skaftmålla och glasört.

Mediafiler på webben
Läs mer