Videsäckmal
Coleophora lusciniaepennella (Treitschke, 1833)

Videsäckmal Coleophora lusciniaepennella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Coleophora lusciniaepennella (Treitschke, 1833). Videsäckmal förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 10-13 mm. Larven lever i en puppsäck på vide och pors. Synonym Coleophora viminetella Zeller, 1849.

Mediafiler på webben
Läs mer