Schackbräde
Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)

Schackbräde Melanargia galathea T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Melanargia.)
Melanargia galathea (Linnaeus, 1758), hane, hona, undersida. Schackbräde togs 1984 första gången i Sverige vid Sk Sandhammaren samt 1994 i Bl Utklippan. Vingbredd 45-58 mm. Larven lever på gräs, förpuppning på marken i ett tunt spinn.

Mediafiler på webben
Läs mer