Tvärkantat vecklarfly
Ipimorpha subtusa (Denis & Schiffermüller, 1775)

Tvärkantat vecklarfly Ipimorpha subtusa T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Ipimorpha subtusa (Denis & Schiffermüller, 1775). Tvärkantat vecklarfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Ån. Vingbredd 28-34 mm. Larven lever på sammanspunna skott av asp och poppel, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer