Mörk lyrflickslända
Coenagrion pulchellum (van der Linden, 1823)

Mörk lyrflickslända - Coenagrion pulchellum T2 Göran Liljeberg

Texter: Erland Dannelid, Göran Sahlén CC-BY


Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 

Liknande taxa

Övriga Coenagrion-arter och sjöflickslända.

Beskrivning

Bakkropp 23-30 mm, bakvinge 16-23 mm. Mer variabel än ljus lyrflickslända. Individer med helt mörk bakkropp förekommer. Lyrteckningen på det andra bakkroppssegmentets ryggsida är ofta kraftigare än hos den ljusa lyrflicksländan och är oftare "skaftad", men detta är ingen absolut karaktär.

Biologi

Habitat

En vanlig art vid sjöar, dammar, kärr och diken.

Utbredning

Den förekommer norrut till Dalarna, Gästrikland och Medelpad samt på Öland och Gotland. Flygtid. Från slutet av maj till juli.

Mediafiler på webben
Läs mer