Lövkrattmott
Endotricha flammealis (Denis & Schiffermüller, 1775)

Lövkrattmott Endotricha flammealis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

(Endast en art i släkte Endotricha.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(prep 10704)Endotricha flammealis (Denis & Schiffermüller, 1775). Lövkrattmott förekommer sällsynt från Sk till Vg. Vingbredd 17-22 mm. Larven lever från september till maj i ett spinn på bladens undersidor av bl. a. käringtand, ek, sälg, småborre, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer