Kanelrosknoppmal
Lampronia standfussiella (Zeller, 1839)

Kanelrosknoppmal Lampronia standfussiella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Lampronia standfussiella (Zeller, 1839). Kanelrosknoppmal.

Beskrivning

Vingbredd 11-13 mm. Huvudhår gråbruna. Antennerna ca halva framvingelängden. Framvingarna mörkt gråbruna med svagt bronsskimmer. Bakvingar gråbruna.

Biologi

Habitat

Finns på ängsmark där det växer kanelros.

Associationer

Näringsväxt: Rosa majalis.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen.

Livscykel

Flyger i andra hälften av juni. Larven lever på kanelros.

Utbredning

Är påträffad på ön Korkiassari i Torne älv. I övriga Norden finns den i norra Finland men saknas i Danmark och Norge.

Mediafiler på webben
Läs mer