Kärrkäkmal
Micropterix calthella (Linnaeus, 1761)

Kärrkäkmal Micropterix calthella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Micropterix calthella (Linnaeus, 1761). Kärrkäkmal.

Beskrivning

Vingbredd 7-10 mm. Huvud gult hos hanen brungult hos honan. Framvingarna mörkt guldglänsande med purpurglänsande bas. Bakvingar brunaktiga.

Biologi

Habitat

Ses vanligen i fuktig skogsmark ofta i blomkorgar hos gula blommor.

Associationer

Larven lever på levermossor.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen i maj juni.

Livscykel

Flyger från slutet av april till början av juli. Larven lever på levermossor.

Utbredning

Är påträffad från Skåne till Dalarna samt isolerade fynd i Lappland. I övrigt Danmark, sydöstra Norge och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer