Stor snigelspinnare
Apoda limacodes (Hufnagel, 1766)

Stor snigelspinnare Apoda limacodes T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Apoda.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Apoda limacodes (Hufnagel, 1766), hane, hona, larv och kokong. Stor snigelspinnare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Vs. Vingbredd 23-27 mm. Larven lever på ek, bok, slån, hagtorn m. fl. , förpuppning i en brun kokong oftast på blad. OBS! larven på bilden är uppblåst och torkad.

Mediafiler på webben
Läs mer