Ljusbröstad gråboplattmal
Depressaria leucocephala Snellen, 1884

Ljusbröstad gråboplattmal Depressaria leucocephala T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Depressaria leucocephala Snellen, 1884, hane. Ljusbröstad gråboplattmal förekommer sällsynt i Hs, Hr, Jä och Nb. Vingbredd 19-23 mm. Larven lever i sammanspunna skottspetsar av gråbo.

Mediafiler på webben
Läs mer