Rönnveckmal
Parornix scoticella (Stainton, 1850)

Rönnveckmal Parornix scoticella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Parornix scoticella (Stainton, 1850). Rönnveckmal.

Beskrivning

Vingbredd 8-11 mm. Huvudhår vita, krage grå. Antenner ringade, lika långa som framvingelängden. Framvingarna brungrå, diffust tecknade med vita fläckar. På bakkanten finns ljusa fläckar. Vid vingspetsen en svart fläck. Bakvingar brungrå.

Biologi

Habitat

Finns i hagmarker och lövskogar.

Associationer

Näringsväxter: Sorbus, Cotoneaster.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i maj-juli. Larven är gröngrå med brunt huvud och gör först en undersidig mina och senare i en omvikt bladkant. Förpuppning i en smutsvit kokong i bladet.

Utbredning

Förekommer allmänt från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland. Mina av Rönnveckmal Parornix scoticella i oxbärsblad.

Mediafiler på webben
Läs mer