Bålgetinglik glasvinge
Sesia bembeciformis (Hübner, 1806)

Bålgetinglik glasvinge Sesia bembeciformis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Sesia bembeciformis (Hübner, 1806), hane. Bålgetinglik glasvinge förekommer sällsynt från Sk till Vg. Vingbredd 28-41 mm. Larven lever i sälg, gör gångar mellan bark och ved men borrar sig senare in i veden, förpuppning i en kokong under barken.

Mediafiler på webben
Läs mer