Vitaxfly
Mesapamea secalis (Linnaeus, 1758)

Vitaxfly Mesapamea secalis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Mesapamea secalis (Linnaeus, 1758). Vitaxfly förekommer allmänt från Sk till Ås. Vingbredd 30-34 mm. Larven lever i stjälk och rötter på diverse gräs, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer