Rödklintplattmal
Agonopterix pallorella (Zeller, 1839)

Rödklintplattmal Agonopterix pallorella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Agonopterix pallorella (Zeller, 1839). Rödklintplattmal förekommer tämligen sällsynt från Sk till Up. Vingbredd 19-24 mm. Larven lever i sammanspunna, bladrör på röd och väddklint.

Mediafiler på webben
Läs mer