Strandkrypedystermal
Monochroa tetragonella (Stainton, 1885)

Strandkrypedystermal Monochroa tetragonella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Monochroa tetragonella (Stainton, 1885). Strandkrypedystermal förekommer sällsynt från Sk till Sö. Vingbredd 9-11 mm. Larven lever minerande i blad av strandkrypa, på våren i stjälken.

Mediafiler på webben
Läs mer